קונים ומוכרים עסקים
נמצא 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

אלגוריתם מתקדם מבוסס: קוד תיכנותי, מודל חשבונאי וסקירת מעריך שווי

קוד תיכנותי

אלגוריתם מתקדם שפותח במשך שנים ומבוסס מדגם של מאות הערכות שווי לעסקים. האלגוריתם תוכנן ועוצב כמערכת נגישה וידידותית למשתמש על פני תהליך איסוף מידע על העסק של 6 שלבים: (1) פרופיל העסק (2) רווחים של העסק (3) הנכסים של העסק (4) ההתחייבויות של העסק (5) התפעול של העסק (6) והצמיחה של העסק.

מודל חשבונאי

האלגוריתם משלב מודל חשבונאי המקובל על מעריכי השווי, המערכת המשפטית ורשות ניירות הערך בישראל. המודל מוכר בשם "היוון תזרימי המזומנים" ׁ(DCF = Discounted Cash Flow) ומחושב לפי הנחות העבודה של הלקוח ומאגרי נתונים מקובלים. כמו כן, תקינות המודל נבדקה ונמצא תקינה בידי הרו"ח המבקר (ראה: אישור התחשיב).

בקרת איכות

כל המסמכים של הערכות השווי לעסקים המופקים בידי מערכת האלגוריתם המתקדמת נבדקים בבקרת איכות בידי צוות מעריכי השווי המנוסה שלנו. בדיקות האיכות כוללות: בדיקת היגיון של המספרים והנחות העבודה (Sanity Check), בדיקת נכונות החישובים והמתודלוגיה המחושבת ובדיקת "השווי ההוגן" של העסק בהשוואה אל עסקים מפעילות עסקית דומה.

מבנה האלגוריתם

  • קוד תוכנה
  • מודל חשבונאי
  • בקרת איכות

יתרונות האלגוריתם

מערכת אונליין ידידותית למשתמש

אלגוריתם מתקדם התומך במגוון עסקים

בקרת איכות בידי צוות מעריכי שווי מנוסה

מערכת מאובטחת לשמירת סודיות הלקוח

מערכת לניהול מסמכי הערכות שווי שלך

מאגרי מידע

על פי המתודולוגיה החשבונאית המקובלת בהערכות שווי על פי מודל ה-DCF, אנו משתמשים במאגרי מידע מקובלים לשם קביעת ממוצע ההון המשוקלל של העסק (wacc). המתדולוגיה וחישוביה מפורטים במלואם במסמך הערכת השווי לשם קבלת הערכת שווי אובייקטיבית ובלתי תלויה בלקוח.

הנחות עבודה

הערכת השווי מבוססת על הנחות העבודה שהלקוח מזין במערכת. ממשק הערכת השווי מכיל 6 שלבים בהם נדרש הלקוח להזין נתונים מקיפים על העסק. המערכת האלגוריתמית תוכננה להעריך את שווי העסק גם אם קיימים נתונים מועטים בלבד, אך ככל שיסופק מידע רב יותר, כך השווי המחושב יהיה מדוייק יותר.

עסקים מכל סוג וגודל

האלגוריתם שלנו תוכנן לתמוך במגוון רב של עסקים הפועלים על פני כ-30 פעילויות עסקיות וכ-300 תתי פעילויות עסקיות שונות. כמו כן במגוון ישויות משפטיות (עוסקים מורשים, חברות בע"מ ועוד) מכל גודל (מספר מועסקים) מחזור (עד עשרות מליוני שקלים) ובגרות עסקית (החל מעסקים בהקמה).

השוואת עסקים