קונים ומוכרים עסקים
נמצא 0 תוצאות
תוצאות החיפוש שלך

10 המסמכים שאתה חייב לבדוק לפני השקעה בעסק

נכתב ע"י 'צוות ביזווליו' בתאריך 16 באוגוסט 2017
| 0

כחלק מתהליך בדיקת העסק, אותו אתה מעוניין לרכוש או להשקיע בו, יש לבדוק ממספר היבטים, ועל כן יש להשיג מידע רב ככל שניתן על העסק. להלן הדוחות והמסמכים העיקריים שיש לבחון על מנת להעריך בצורה מהירה את איכות העסקה ו"קוצים" שעלולים להתגלות לפני שיהיה מאוחר. יש לשים לב, כי בשל ההבדלים בין העסקים השונים, לא כל המידע המצוין יהיה זמין ורלוונטי:

  1. דוח רווח והפסד לתקופה של שלוש השנים האחרונות
  2. דוח בלתי מבוקר או ‘הצהרת ביניים’ של דוח רווח והפסד לשנת הכספים הנוכחית מעודכן לתקופה
  3. דוח מאזן בוחן לשלוש השנים האחרונות
  4. דוחות ביטוח לאומי, מע"מ ומס הכנסה לשלוש השנים האחרונות
  5. דוח מלאי (הכולל גיול וערכי מלאי)
  6. דוח פחת וציוד הכלול במכירה
  7. חוזים עבודה של עובדים המועסקים בעסק
  8. חוזים עם ספקים משמעותיים
  9. הסכמי שכירות וחכירה (למבנה בית עסק או ציוד)
  10. רשימת לקוחות עיקריים ומשמעותיים

השוואת עסקים